รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
205 หมู่ที่ 10   ตำบลบ้านกลาง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
เบอร์โทรศัพท์ 056910212
Email : mkw2529@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :