ภาพกิจกรรม
24 ต.ค. 64 อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance  Agreement : PA) วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมและโรงเรียนในสังกัด สพม.พช. โดยมีนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,18:00   อ่าน 48 ครั้ง