ยอดบริจาค ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 218,853.95 บาท รายนามผู้ร่วมทำบุญผ้าป่า คุณศรธิกานต์ เทพคำดี ,คุณหอมไกร มิยา, คุณสุกัญญา,คุณนภาพร ไกรสน,คุณนภดล นามวงษา,ร.ต.ต.ทนงศักดิ์ คำพา,คุณธีรนัย,คุณนิภาพร จันทร์ทรงกรด,คุณปุญญดา ชาวงศ์ศรี,ผอ.สุวรรณ พรหมศร,คุณสิทธิเดช ท้วมพิบูลย์,คุณเสกสรร ไสยาน้อย,คุณธงไชย ภู่ถนนนอก,คุณพิมพ์ปวีณี,คุณแสงเดือน,คุณบรรเจิด โต๊ะถม,คุณดลภัทร สายวงศ์คำ,คุณจุฬาพร พลายด้วง,พ.อ.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์,ร.ต.อ.จักรวาล ฐิตวัฒนานนท์,พ.ต.ท.สัมพันธ์ รัตนประดิษฐ์กุล,ด.ต.ณวุฒิ ก้อนคำ คุณณัฐกานต์ อิงเกิ้ล,ผอ.อภิชาฏ พงษ์ภู่,คุณจิรารัตน์ ไพรแก่น,คุณอัจฉรีย์ สร้อยอินทร์,คุณคฑาวุฒิ สมสนุก,คุณสมปอง กาละเกตุ,คุณสมาน มหิทธิวาณีชชา,คุณไชยรัตน์ จันทร์สุรีย์,คุณจิรสุดา อยู่สุข,คุณสุรัตน์ จิวโพธิ์เจริญ,คุณณิฐา ผอ.ฐิติพงศ์ แสนอุบล,คุณณัฐธยาน์ ธนภณไชยศานต์,คุณสกุลดารา กองแก้ว,คุณชุลีพร ผมงาม,คุณสิริพรชัย ทีวาธนพงศ์ คุณพิเชษฐ์ เศรษฐี,คุณแสงรุ้ง,คุณพัชรินทร์ ถวิลไพร,คุณเปมิกา ยิ่งยงดำรงสกุล,คุณวริษา พานทองคำ,คุณวิไลพรรณ ยิ่งตระกูล,คุณวิลาวัลย์ กองกี,น.ส.ธนพรพรรณ เพชรมล (เฟริน) , นายฤทธิเบศ สวีสดี (ต๊ะ) , คุณภิภพ กลดเกตุโสภณ ,คุณจรัญ สุพรรณเภสัช , คุณธัญพร <คุณภัทราพร ธนกิจพัฒน์> , คุณกรรณิกา ไผทฉันนท์ , คุณทองสุข บุญสะอาด , คุณสังวาล ใหม่สวัสดิ์ , ผอ.ศุภโชค เข่งแก้ว(ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์) , คุณวนทนีย์ หาพุทธา , คุณชุติกาณจน์ จันทรา , คุณชญาภา , ครูสุทิสา จันทะคุณ , คุณศุภวรรณ โพธิ์ยา , คุณกังสดาล , คุณอรชร ปวาจันทร์ , คุณโกวิล ระฆังทอง , คุณประมูล พูลประเสริฐ , จ.ส.อ.ธวัตร ช่วยทอง , คุณบุญรวม สุขสำราญ , คุณกัญญา หมื่นชนะ , คุณนครินทร์ อุดศรี , คุณสุธากมล ศรีเมฆ , ครูณรงค์ พานทองคำ , ครูภัทราพร พานทองคำ , ร้านหล่มสักการไฟฟ้าหล่มสัก<นาโน-เทค> , คุณพิพัฒน์ คมคาย , คุณชไมพร ทานะขันธ์ , คุณดุษฎีภรณ์ บริพันธ์ , คุณอรวรรณ พานทองคำ , คุณกาญจรีย์ แซ่ลี้ , ครูเฉลี่ย หาญเชิงชัย , คุณวรรณชยา เจริญถาวรสุข , คุณดวงดาว ศรียากูล , คุณนพมาศ เจียมบูรณะกุล , คุณเวชชกิจ , คุณศศิปรียา ธนากรพิพัฒนกุล , คุณจิรภัทร วงศรีรักษ์ , คุณปุญญดา ชาววงค์ศรี , คุณพงศ์เพชร จันทร์อุ่น , คุณสหรัฐ พาตา , คุณชนากานต์ คำสอด , คุณชลิตา จันตัน , คุณบุษบา โพธินา , คุณสิริมนต์ กันยาประสิทธิ์ , คุณเจนจิรา เต็มราษี , คุณณัฐพงษ์ มีพร้อม , คุณวรีศรา ศรีคำจีน , ครูพิมพ์วิภา ปานไกร , ครูสุปราณี แก้วดู , น.ส.จิรัชญา อิ่มอินทร์ , คุณกชกร พรมอ่อน , คุณคำผิว ทุมทา , คุณนพพล เรืองลอย , คุณสมบัติ , คุณนิศากร พันละดี , คุณจุฑารัตน์ , คุณพุทธศิริ ชิ้นเจริญ , คุณปานทิพย์ แก้วพวง <ร.ร.หนองไผ่> , คุณจีรนันนท์ , คุณรัชนี , คุณเอกสิทธิ์ เหมเงิน , คุณดิเรก ผูกพยนต์ , ผอ.สุวรรณชัย พรหมศร , ผอ.คเณศ ประสิทธิภารกุล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน แยกตามตำบล หมู่บ้าน 20 ม.ค. 65
ประกาศการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 31 ธ.ค. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 พ.ย.เป็นต้นไป 13 พ.ย. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคส เรื่อง การปิด-เปิดภาคเรียน 08 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง วัดป่าภูทับเบิก สนับสนุนการสร้างโดมอเนกประสงค์ 17 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง พบนายอำเภอและรับเงินบริจาคมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 17 ก.ค. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ด่วน รับสมัครผู้เข้าอบรม "หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล" ระยะสั้น 6 เดือน จบแล้วมีงานทำ!!! (1808/3) 14 ก.ค. 56
ใครวางแผนเรียนต่อที่ไหนกันบ้างนะ บอกกันมั้ง (1502/2) 08 ต.ค. 55
ผลสอบ (2147/3) 09 พ.ค. 55
ผลสอบ (2256/3) 09 พ.ค. 55
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (2201/5) 30 พ.ย. 54
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน