กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ พรหมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมจิตร พรมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0913819253
อีเมล์ : ่jitr01ster@gmail.com