กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0906965802

นายสุรพงษ์ ธรรมจักร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสมชง มีนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาว อลิสา ชาริสาร
ครูอัตราจ้าง