ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สหกรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางสายฝน ถวิลไพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2559,22:11  อ่าน 773 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2559,21:37  อ่าน 850 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่ออาจารย์ : นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,21:03  อ่าน 1442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นายทองเปลี่ยน บางทับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,21:00  อ่าน 3537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นางศรธิกานต์ เทพคำดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,20:59  อ่าน 1715 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่ออาจารย์ : นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,20:56  อ่าน 1654 ครั้ง
รายละเอียด..